Wie hee da beslist?

In 2017 werd het beheerplan voor het Sint-Catharinabegijnhof, opgesteld i.s.m. Onroerend Erfgoed, goedgekeurd. Doel was om de historische site terug in ere te herstellen. Van de bijna 500 pagina’s, zijn er slechts enkele gewijd aan de eikendreef die de toegang vormt voor het begijnhof.

Het daar geformuleerde plan spreekt van een totale kap en heraanplant van de eiken, omdat niet alle originele bomen de tand des tijds hebben overleefd. Onroerend erfgoed wil namelijk een dreef van uniforme, gelijkjarige bomen bekomen.

Nochtans wordt in datzelfde beheerplan ook toegegeven dat de biodiversiteitswaarde van de huidige Herentalse begijnenvest zeer hoog geĆ«valueerd wordt…

Wat is zo’n beheerplan nu juist? – Een beheerplan is een document dat de leidraad vormt voor alle herstelwerken die op de site worden uitgevoerd. De inleiding ervan spreekt letterlijk over de mogelijkheid om dit plan bij te schaven als dit opportuun blijkt te zijn. Redenen hiervoor zijn voornamelijk vernieuwde inzichten. Doch houden burgemeester Mien Van Olmen en haar schepenen vast aan de originele plannen en willen ze niet luisteren naar de argumenten van experts, die biodiversiteit en natuur willen verzoenen met erfgoed.

Omdat het verdwijnen van deze 130 jaar oude eiken een te groot litteken in het stadsbeeld zou veroorzaken, geven wij niet op. Zelfs in de goedkeuring van het beheerplan wordt vermeld dat het aangepast kan worden, indien dit wenselijk is voor een optimaler beheer van de erfgoedwaarden. Als het bestuur niet wil horen, moeten we misschien harder roepen?

Meer informatie vanuit het stadsbestuur kan je terugvinden op de website van stad Herentals.
Lees je graag het volledige beheerplan? Dan vind je dat hier onderaan: